Tường Thành Tích Của Thầy Phạm Xuân Minh

Thành tích của thầy là những kết quả thành công, cảm nhận, và tình cảm đầy yêu thương từ các em học viên!

2. Trần Tú Quyên
(Chủ Tịch Hệ Thống Mỹ Phẩm Gon)

Xem Học Viên Là Boss Hệ Thống Vài Ngàn Người Nói Gì Về Thầy...

1. Đỗ Kim Yến
(Chủ Tịch Hệ Thống 5000 Người Larmer Care)

Học Viên Của Thầy Đã Đạt Được Những Kết Quả Thành Công Nào?

Cảm Nhận Của Học Viên Về Khóa Học Và Thầy...

Phạm Xuân Minh - Copyright 2019+ All Rights Reserved